Ông Horiuchi Hiroaki

Giám đốc kiểm soát chất lượng, Hachinet Software Co., Ltd.Share

Ông Horiuchi Hiroaki