Ông Phạm Minh Hùng

Tổng Giám đốc, Công ty Deha Việt NamShare

Ông Phạm Minh Hùng