Ông Takeo Nakajima

Trưởng đại diện, Văn phòng JETRO Hà NộiShare

Ông Takeo Nakajima