Ông Junya Kawamoto

Tổng Giám đốc, Cục Xúc tiến Kinh doanh APAC, Trung Quốc, NTT DATAShare

Ông Junya Kawamoto