Ông Junya Kawamoto

Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Quốc tế, JISAShare

Ông Junya Kawamoto