ĐĂNG KÝ THAM DỰ

CHƯƠNG TRÌNH (Theo giờ Nhật Bản GTM +9)

Expand All +
 • 1. HỘI NGHỊ

  28/10/2021

 • 2. BUSINESS MATCHING

  29/10/2021

 • Đại diện lãnh đạo VJC

 • Đại diện lãnh đạo Công ty

 • Đại diện lãnh đạo Công ty

 • - BTC tổng hợp các doanh nghiệp Việt Nam tham gia kết nối: profile, Contact người liên hệ
  - BTC tạo link đăng ký + danh sách doanh nghiệp Việt Nam tới khách hàng Nhật Bản
  - Quảng bá, gửi mời khách hàng tham gia Business Matching.