DIỄN GIẢ

Ông Nguyễn Thanh Tuyên

Ông Nguyễn Thanh Tuyên

Phó Cục trưởng, Cục Công nghiệp CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông
Ông Lê Quang Lương

Ông Lê Quang Lương

Chủ tịch Ủy ban Hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản VINASA (VJC)
Ông Junya Kawamoto

Ông Junya Kawamoto

Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Quốc tế, JISA
Ông Lê Quang Minh

Ông Lê Quang Minh

Phó Viện trưởng Viện CNTT, ĐH Quốc gia Hà Nội