DIỄN GIẢ

Ông Yoshiyuki Hayashi

Ông Yoshiyuki Hayashi

Ông Junya Kawamoto

Ông Junya Kawamoto

Tổng Giám đốc, Cục Xúc tiến Kinh doanh APAC, Trung Quốc, NTT DATA
Ông Mitsufumi Shimoshige

Ông Mitsufumi Shimoshige

Công ty TNHH phần mềm kỹ thuật Nhật Bản (JTS)
Ông Horiuchi Hiroaki

Ông Horiuchi Hiroaki

Giám đốc kiểm soát chất lượng, Hachinet Software Co., Ltd.

Ông Lê Quang Lương

Ông Lê Quang Lương

Chủ tịch VJC, Tổng Giám đốc Công ty Luvina
Ông Kohei Ito

Ông Kohei Ito

Ông Trần Xuân Khôi

Ông Trần Xuân Khôi

Phó Chủ tịch VJC, Tổng Giám đốc Công ty VTI
Ông Yoshiyuki Hayashi

Ông Yoshiyuki Hayashi

Giám đốc đại diện của BSC Co., Ltd. (Chủ tịch Ủy ban xúc tiến NPO JASIPA DX)

Bà Nancy Ngô Thị Bích Quyên

Bà Nancy Ngô Thị Bích Quyên

Nhà Huấn Luyện Doanh nghiệp, ActionCoach Hanoi West
Ông Phạm Minh Hùng

Ông Phạm Minh Hùng

Tổng Giám đốc, Công ty Deha Việt Nam
Ông Takeo Nakajima

Ông Takeo Nakajima

Trưởng đại diện, Văn phòng JETRO Hà Nội
Ông Nguyễn Tấn Minh

Ông Nguyễn Tấn Minh

Phó Chủ tịch VJC, Phó chủ tịch điều hành GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC

Ông Singo Sato

Ông Singo Sato

Chủ tịch Hội đồng xúc tiến công nghiệp nội dung số Okinawa OADC
Ông Chiaki Shirai

Ông Chiaki Shirai

Chủ tịch NPO JASIPA