TRIỂN LÃM

Gian hàng Online bao gồm:

– Thông tin giới thiệu về Doanh nghiệp

– Link Hiển thị Video doanh nghiệp (DN Cung cấp video tối đa 5 phút: giới thiệu về DN, sản phẩm, dịch vụ, giải pháp

– Link download profile Doanh nghiệp, sản phẩm (nếu có)

– Thông tin Người liên hệ của Doanh nghiệp tư vấn online trong Tuần CNTT Việt Nam – Nhật Bản

Demo Gian hàng Online

Liên hệ BTC:

Mr. Nguyễn Thế Anh  | M: +84 013 19 6696 | E: anhnt@vinasa.org.vn