Ông Nguyễn Thanh Tuyên

Phó Cục trưởng, Cục Công nghiệp CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thôngShare

Ông Nguyễn Thanh Tuyên