CHƯƠNG TRÌNH

Expand All +
 • 1. Hội thảo: Nâng tầm dịch vụ CNTT để đón sóng hậu Covid-19

  15/11/2021

 • Ông Nakajima Takeo - Trưởng đại diện văn phòng JETRO Hà Nội
  Hội thảo 1

 • Chuyên gia tư vấn phát triển doanh nghiệp ActionCoach
  Hội thảo 1

 • Khách mời:
  - Chuyên gia tư vấn phát triển doanh nghiệp từ ActionCoach
  - Đại diện doanh nghiệp Việt Nam
  - Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản
  Hội thảo 1

 • 2. Hội thảo: Câu chuyện thực tế trong hợp tác CNTT Việt Nam - Nhật Bản - Góc nhìn từ Nhật Bản

  16/11/2021

 • Đại diện VJC
  Hội thảo 2

 • 3. BUSINESS MATCHING WEEK

  22-26/11/2021